பார்டர்

பார்டர்

Thursday, 29 December 2016

துர்முகி வருஷம் மார்கழி மாதம் - 2016-2017

மார்கழி -29 (13-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்-டூட்டி ஃப்ரூட்டி பொங்கல், ஆமை வடை, ஜீரா போளிமார்கழி -28 (12-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்-பல தானிய பொங்கல்மார்கழி -27 (11-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்-களி -குழம்பு 
மார்கழி -26 (10-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்-தினை மசாலா பொங்கல்மார்கழி -25 (09-01-2017)

கோலம்நைவேத்யம்- காஷ்மீரி பொங்கல்மார்கழி -24 (08-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- கோதுமை ரவா கற்கண்டு பொங்கல்மார்கழி -23 (07-01-2017)

கோலம்நைவேத்யம்- காய்கறிப் பொங்கல்மார்கழி -22 (06-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- குதிரைவாலி பழ பொங்கல்
மார்கழி -21 (05-01-2017)

கோலம்நைவேத்யம்- கோதுமை அவல் வெண்பொங்கல்மார்கழி -20 (04-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- அக்கார அடிசல்(வடிசல்)
மார்கழி -19 (03-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- கோதுமை ரவா கொள்ளு பொங்கல்மார்கழி -18 (02-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- ஐந்தரிசி  நட்ஸ்(nuts) பொங்கல்மார்கழி -17 (01-01-2017)

கோலம்


நைவேத்யம்- கருப்பட்டி இனிப்பு பொங்கல்மார்கழி -16 (31-12-2016)

கோலம்


நைவேத்யம்- சிவப்பரிசி அவல் பொங்கல்
மார்கழி -15 (30-12-2016)

கோலம்நைவேத்யம்- பேரிச்சை பால் பொங்கல்
மார்கழி -14 (29-12-2016)

கோலம்


நைவேத்யம்- தினை முப்பருப்பு  பொங்கல்
மார்கழி -13 (28-12-2016)

கோலம்


நைவேத்யம்- சர்க்கரைப் பொங்கல்மார்கழி -12 (27-12-2016)

கோலம்நைவேத்யம்- சேமியா கீரைப் பொங்கல்மார்கழி -11 (26-12-2016)

கோலம்


நைவேத்யம்- ஜவ்வரிசி மூவண்ணப் பொங்கல்மார்கழி -10 (25-12-2016)


கோலம்
நைவேத்யம்- சாமை தக்காளி பொங்கல்
மார்கழி -9 (24-12-2016)

கோலம்


நைவேத்யம்- கோதுமை ரவா பனங்கல்கண்டு பொங்கல்
மார்கழி -8 (23-12-2016)


கோலம்பாதாம் கற்கண்டு இனிப்பு பொங்கல்
மார்கழி -7 (22-12-2016)கோலம்நைவேத்யம்- ரவா சேமியா தேங்காய் பொங்கல்


மார்கழி -6 (21-12-2016)


கோலம் நைவேத்யம்- வரகு வெஜிடபிள் பொங்கல்மார்கழி -5 (20-12-2016)


கோலம்


 நைவேத்யம்-அவல் பட்டாணி கார பொங்கல்மார்கழி -4 (19-12-2016)

கோலம்நைவேத்யம்-கல்யாண பொங்கல்மார்கழி - 3 (18-12-2016)

கோலம்நைவேத்யம்-ரவா காரட் பொங்கல்மார்கழி 2 கோலம் கிடையாது

மார்கழி - 1 (16-12-2016)

கோலம்நைவேத்யம்-வெண் பொங்கல்